Lapsehoiu mured ja rõõmud kohalike omavalitsuse pilkude läbi Eesti eri kohtades

Viimase paari nädala jooksul viisime läbi küsitluse kohalike omavalitsuste hulgas, et veidike paremat pilti saada lastehoiutemaatikast üldisemalt. Kuna küsitlus täiesti vabatahtlik ja sai edastatud läbi maakondlike omavalitsuste liitude, siis vastanute arv küll veidi alla ootuste – oma tagasiside andsid 42 kohaliku omavalitsuse töötajad/kodanikud, kuid samas on hulk täiesti piisav, et näha juba teatud mustreid välja joonistumas.

Kes vastasid ja mis on nende roll kohalikes omavalitsustes?

Vastanute asukohad piirkonniti

Nagu ülaltoodud tabelist näha, siis kõige aktiivsemalt anti meile tagasisidet Jõgevamaa omavalitsuste poolt. Kusjuures olles andmeid juba veidi analüüsinud, siis kõige huvitavam on see, et Jõgevamaal ei ole suuri probleeme lasteaiakohtade ja lastehoiuteenusega üldiselt – mõned omavalitsused toovad küll välja, et veidi probleeme on alla 2 aastastele kohtade leidmisega, kuid ka seda ei peeta suureks probleemiks.

 

Vastanute roll kohalikus omavalitsuses

Kuna 85% vastanutest on inimesed, kes tegelevad igapäevaselt lastehoiuteematikaga oma tööülesannete raames siis võib eeldada, et andmed on täpsed ja korrektsed. Ja siinkohal tahaks tänada kõiki vastanuid – nagu lubatud siis lähipäevil ka kõik vastanud saavad lisaks kokkuvõttele ka täpsed küsitluse tulemused oma postkasti 🙂

Kas Eestis üldiselt on probleeme lastehoiuga?

Siinkohal tuleb vist kõigepealt vaadelda riiki kahe erineva vaatenurga alt – ühelt poolt, siis riik kui territoorium ja vastavalt sellele tuleks kaardistada lastehoiuvajadus. Teiselt poolt riik kui oma elanike summa summarum – ehk siis kui suurt osa protsentuaalselt puudutab probleemi olemasolu või selle puudumine. Siinkohal tuleks tõsistel huvilistel tutvuda ka Linnalabori uuringuga “Lastehoiu vajadused ja võimalused Harjumaal aastani 2012”

Oma küsitluses palusime vastanutel valida viiest väitest need, mis iseloomustavad nende kohalikku eluolu kõige rohkem. Vastused siis jagunesid järgnevalt:

Positiivne on see, et ligi 63% vastanutest ütlesid, et lasteaiakoha saavad kõik soovijad. Samas vastanute poolt välja toodud laste arv vanuses 0-7 aastat oli kokku 8040 – vaadates statistikaameti väljavõtet 2010 aasta seisuga vanusegruppide lõikes näeme, et kogu Eestis peaks olema antud vanusegrupis olevate laste arv üle 110 000 (täpset arvu raske öelda, kuna statistikaameti vanusegrupid veidi teise vahega.)

Statistikaameti andmed 2010 aasta seisuga laste arvu kohta Eestis

Seega hetkel analüüsiks on väga marginaalsed ja raske on teha üldistavaid järeldusi. Samas kaks arvu, mis tasuks tähele panna ja mida pean isiklikult ohumärgiks on fakt, et alla poolte omavalitsuste väidavad, et nad omavad head ülevaadet oma omavalitsuse piires pakutavatest lastehoiuteenustest (45%) ning teisena tasub kindlasti vaadelda fakti, et 53% vanematest soovib tööle minna kohe peale vanemahüvitise lõppu. Viimane fakt on eriti kõnekas olukorras, kus paljud vastanutest toovad samas välja tööpuuduse ja võimaluste puudumise. Seega võib eeldada, et suuremate tõmbekeskuste juures, kus kodumajapidamise roll on väiksem ja töövõimaluste hulk suurem siis on ka suurem antud näitaja. (oleks väga tänulik kui keegi kommentaaridesse paneks mõne lingi uuringule, kus antud teemat on põhjalikumalt uuritud).

Linn versus maapiirkond

Enamik väiksemaid omavalitsusi vastasid, et neil ei ole probleemi lasteaiakohtadega. Näiteks Palamuse vald toob küll välja, et neil on probleeme kohtade pakkumisega alla 2 aastastele lastele, kuid samas üldiseid riigi trende vaadates ei nimetaks seda isegi probleemiks. Samas näiteks Tartu vald ja ka Tartu on välja töötanud sarnaselt Harjumaa omavalitsustele rahalise toetussüsteemi, et kompenseerida lastehoidu.

Kokkuvõte

Antud juhul võib kindlalt väita, et lastehoiu probleem on tegelikult küllaltki väikse hulga omavalitsuste probleem. Ainuke viga, et nendes omavalitsustes elab suur osa Eesti rahvastikust. Nagu olen saanud aru, siis üheks põhjuseks, miks riigi poolt loodud lapsehoiu infosüsteem ei käivitunud korralikult oligi põhjus, et selle ülalpidamine taheti jätta KOV kanda – samas vaadates trende, siis vastanust 42 omavalitsusest 25 väitis, et neil saavad lasteaias koha kõik soovijad. Seega antud teema lahenduste väljatöötamisel peame ka ise fokusseerima oma tähelepanu tõmbekeskustele – sest pole mõtet ju pakkuda lahendust seal, kus mure tegelikult puudub.

 

Meeldis? Jaga seda ka sõpradega!Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga