2. Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded

Lapsehoiuteenus ja sellele esitatavad nõuded on reguleeritud alates 1. jaanuarist 2007 Sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi SHKS).

Lapsehoiuteenused võib tinglikult liigitada kaheks- kauahoid ja lühihoid. Kui laps on hoius rohkem kui neli tundi, siis on tegemist kauahoiuga. Kaua- ja lühihoiu eristamine on oluline seoses teenuse korraldusliku poolega. Sotsiaalhoolekande seaduse järgi suurenevad lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded, kui laps kasutab teenust rohkem kui neli tundi korraga.

 Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja (FIE, OÜ, MTÜ vms).

Täielikult või osaliselt riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.

Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded

 Järgnevalt on lühidalt ära toodud põhilised lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded.

 1) Lapsehoiuteenuse osutamise korral on ühel lapsehoidjal lubatud hoida:

  • Teenusel viibiva lapse eluruumis kuni 5 last;

  • Teistes sobivates ruumides kuni 10 last;

Kahe lapsena arvestatakse raske ja sügava puudega lapsi ja alla 3-aastased lapsi.

2) Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides või muudes lapsehoiuks sobivates ruumides. Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse tervisekaitsenõuetele (Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele Sotsiaalministri 12. märtsi 2007. a määrus nr 28).

3) Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel:

  • tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenusele õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele. Lapsehoiuteenuse osutaja peab toitlustamisel tagama toidu käitlejale kehtestatud nõuete täitmise vastavalt toiduseaduses sätestatule;

  • kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides, võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenusele õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele. 

/Antud materjal on saadud Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehelt/

Meeldis? Jaga seda ka sõpradega!Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga