5. Tegevusluba

Tegevusluba on nõutav riigi või kohaliku omavalitsuse rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks. Soovi korral võib teenusepakkuja taotleda tegevusluba ka juhul, kui teenust ei rahastata riigi või kohaliku omavalitsuse poolt. Kui tegevusluba on olemas, peab teenuse osutaja (sõltumata teenuse rahastajast) pakkuma kõikidele klientidele teenust, mis vastab SHKS esitatud nõuetele. Tegevusluba taotletakse teenuse osutamise asukohajärgselt maavanemalt. Lapsehoidja tegevusluba annab õiguse pakkuda lapsehoiuteenust tegevusloal nimetatud asukohas.

 

Tegevusloa taotlus sisaldab järgnevaid andmeid:

  • teenusepakkuja registri (OÜ, MTÜ)- või isikukood (FIE);

  • maksimaalne lastearv, kellele samal ajal teenust osutada soovitakse;

  • hoiukohas tööle asuvate lapsehoidjate nimed, isikukoodid, kontaktandmed ning kutsetunnistuse numbrid;

  • teenuse osutamise koha aadress ja sidevahendite andmed.

Lisaks taotlusele esitab tegevusloa taotleja veel järgmised dokumendid:

  • tervisekaitseinspektsiooni tõendi ruumide kehtivatele tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (va juhul, kui lapsehoiuteenust osutatakse teenusel viibiva lapse eluruumis)

  • esmasel tegevusloa taotlemisel lapsehoidjate kirjaliku nõusoleku tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööleasumiseks;

  • lapsehoidja allkirjaga kinnitus, et lapsehoidja vastab seaduse sätestatud nõuetele ning lapsehoidja tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;

  • kui lapsehoiuteenust soovitakse osutada lapsehoidja eluruumides, tuleb esitada ka eluruumi omaniku nõusolek lapsehoiuteenuse osutamiseks lapsehoidja eluruumides ja lapsehoidjaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus, et ta vastab Sotsiaalhoolekandeseaduse sätestatud nõuetele ning et tal on lastega koos olemiseks vajalik vaimne tervis ning tema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

  • Veterinaar- ja Toiduameti tõend toidu käitlejale kehtestatud nõuete täitmise kohta (kui teenust osutatakse üle nelja tunni korraga)

Tegevusloa väljaandja võib enne tegevusloa andmist kaasata teenuse osutamise ruumide tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimiseks Päästeameti kohaliku päästeasutuse vastava ametniku.

Tegevusloaga lapsehoiuteenuse osutajate (kontakt)andmed on kõigile huvilistele kättesaadavad internetis Majandustegevuse registris, samas on ka kättesaadavad tegevusloa taotluse vormid. Majandustegevuse registri interneti aadress on http://mtr.mkm.ee/ (valida link Taotluste vormid). Riigilõiv tegevusloa taotlemisel on jaanuar 2009 seisuga 500 krooni. Tegevusluba antakse viieks aastaks.

/Antud materjal on saadud Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehelt/

Meeldis? Jaga seda ka sõpradega!Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga