Tag Archive for bürokraatia

beatbureaucracy.org

Kuidas ma haigushüvitise jälgi ajasin

Kalender kuvab meile kevadet, kuid õue minnes  pole olud just kõige kevadisemad. Samavõrd kui kevad oma tulekuga venitab, ei taha viirus- ja muud haigused lahkuda.  Lapsed on riburadapidi haiged ja ega täiskasvanudki sellest päriselt pääse. Eks see kõik ole igati tavapärane nähtus. Põed oma haiguse läbi, tohterdad lapsed terveks ja ohkad kergendatult: “Jumal tänatud, see kõik on selleks korraks möödas!”… Read more →

2. Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded

Lapsehoiuteenus ja sellele esitatavad nõuded on reguleeritud alates 1. jaanuarist 2007 Sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi SHKS). Lapsehoiuteenused võib tinglikult liigitada kaheks- kauahoid ja lühihoid. Kui laps on hoius rohkem kui neli tundi, siis on tegemist kauahoiuga. Kaua- ja lühihoiu eristamine on oluline seoses teenuse korraldusliku poolega. Sotsiaalhoolekande seaduse järgi suurenevad lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded, kui laps kasutab teenust rohkem kui neli tundi… Read more →

1. Lapsehoiu vormid

 Eesti seaduste järgi ei ole erinevaid lapsehoiuliike eristatud ning määratletakse vaid üks teenus – lapsehoid. Samal ajal aga on teada, et lapsehoiu teenust pakutakse erinevatel tingimustel ning erinevate nimede all. Siinkohal on äratoodud lühike ülevaade erinevatest kõige laiemalt levinud lapsehoiu vormidest. Hoid lapse kodus. Vanemad palkavad lapsehoidja oma koju lapse või laste eest hoolitsema. Lapse kodus võib hoida korraga kuni… Read more →

Soovimatute laste põlvkond

Kirjutan teile, kes te imestate, et laste sündivuse arv väheneb, teile, kes te arvate, et pooleteist aastane vanemapalk kompenseerib hilisema olelusvõitluse ja neile, kes süüdistavad naisi, et me valime karjääri laste üle. Kas te olete kunagi mõelnud, et mis tunne on sünnitada laps keskkonda, kus ta ei ole oodatud? Kus vanema võimalused oma lastele hea tuleviku tagamiseks on piiratud? Ning… Read more →

Otsime kaaskirjutajaid oma blogile

Kuna tundub, et teemasid, mida käsitleda on rohkem, kui meil endil aega ja teadmisi, siis otsime kaaskirjutajaid oma blogile. Teemad, millest siiani puudust on tuntud: Kõik, mis puudutab ametliku lastehoiuteenuse osutamist – kuidas seda vormistada, mis on vajalikud paberid, kellegi reaalne kogemus väikese eralasteaia või hoiu avamisel jne. Turvalisus – kuidas teie meelest on kõige mõistlikum tagada turvalisust ja mis… Read more →

Seekord siis brutost, netost ja muudest maksudest reaalsete lapsehoidjate näitel.

Rääkisime kahe lapsehoidjaga – kuna ei taha siin nimesid hakata avaldama, siis olgu üks neist Mary ja teine Pipi. Mary omab kutsetunnistust, on end FIE-ks registreerinud ning omab ka Harju Maavalitsuse poolt välja antud tegevusluba. Pipi seevastu ei ole ühtegi koolitust läbinud, kuid täiskasvanud laste emana ja mitme põngerja vanaemana omab väga tugevat praktilist kogemust. Kuude lõikes on küll töötunnid… Read more →