Tag Archive for lapsehoidja kutsetunnistus

3. Lapsehoidjale esitatavad nõuded

Seaduse järgi on lapsehoidja füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse. Ta peab olema täieliku teovõimega, hea vaimse ja füüsilise tervisega. Lapsehoidjal peab olema lapsehoidjana tegutsemiseks kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus. Lapsehoidja kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav vanuse alampiir 18 eluaastat, omandatud vähemalt põhiharidus, kutsealane ettevalmistus kas tasemekoolituses või erialastel kursustel vähemalt… Read more →