Tag Archive for lapsehoidja

TOP10 abilist aastal 2013

Eve (44) Tallinn “Meie 3 last olid Eve juures 48 h ehk siis 2 ööd. Kahjuks olid veel haiged ka, aga olin siiski sunnitud Eve abi paluma ja polnud mingit probleemi neid Evega jätta, teadsin esimesest hetkest alates – Eve saab meie lastega iga kell hakkama ja igas olukorras. Nii oligi. Super, super ja aitäh Sulle veelkord!!” – Aire A.… Read more →

Lapsehoidja kiri lapsevanematele – “Lapsehoidjal on ka oma elu”

Olen 22-aastane neiu, kes tegelenud lapsehoidmise kui tööga juba 6 aastat. Julgen öelda, et 90% peredest, kelle juures käin vestlusel, kurdavad, et kogemused lapsehoidjatega on pigem negatiivsed ning kindlustunne puudub.  Samuti, üsna tihti on artikleid ja arvamusi sellest, kuidas lapsehoidjad on kohusetundetud, ei ilmu kohale, ei vasta meilidele ning vanematel on raske oma võsukesele üldse kedagi leida. Minu kogemus on… Read more →

Lapsehoidja otsimist sügiseks tasub alustada varakult

Juba paari nädala pärast lähevad tuhanded lapsed üle Eesti esimest korda lasteaeda, sõime või lastehoidu ning paljud emad naasevad tagasi töökohta, kust on eemal oldud aastaid. Osade vanemate jaoks on see aasta üks stressirohkemaid nende elus kuna soovitakse ennast tõestada tööandjale ning samas olla ka hea lapsevanem. Aga kohe kui suvised ilmad on möödas, saab aeg täis erinevaid viiruseid ning… Read more →

Kas tead, mis on sinu lapse heaolu hind?

Viimastel nädalatel on mind aina rohkem ja rohkem häirima hakanud Eesti lapsevanemate ebavõrdne kohtlemine – seda siis eelkõige lapsehoiuteenuste osas. Igal nädalal ilmub artikleid, et kohu otsustas, õiguskantsler ütles ja palju muud sarnast, kuid probleem on kestnud aastaid ja tundub, et kuigi kära on palju, siis midagi muutunud ei ole. Ja kõige kurvem on see, et lahendus ei pruugiks olla… Read more →

Lapsehoidja ootused lapsevanemale

Lugedes Gerta postitust „Kuidas ära tunda “õige” lapsehoidja?“ hakkasin mõtlema, et olen näinud palju artikleid sarnasel teemal  nii inglise kui eesti keeles. Kus on aga arutelud selle kohta, kuidas olla lapsehoidjale hea tööandja? Tunnen vajadust sellest kirjutada, kuna on väga tähtis, et lapsehoidja tunneks end pere juures koduselt. Kirjutan läbi oma kogemuse ja arvamuse – kuid olen avatud ka teiste… Read more →

Kuidas ära tunda “õige” lapsehoidja?

Lapsehoidja valik perre on paljude emade jaoks äärmiselt oluline küsimus.  Emana soovime kõik, et oma eemalviibimise ajal oleks meie laps sama heades kätes kui oma vanematega olles. Ja kui lõpuni aus olla – tahame sageli isegi pisut rohkem. Oma lapsehoidja kogemuse ajal olen täheldanud mitmeid hirme, mis kaasnevad lapsehoidja tulekuga perre. Niisiis tuli idee lisada siia mõned mõtted, mis aitaksid… Read more →

Kuidas uurida lapsehoidja tausta

Kuidas teha kiire taustauuring lapsehoidjale?

Kuigi selle kohta on viimasel ajal avaldatud meedias küllaltki vastakaid arvamusi, kas tööotsija tausta võib või ei või googeldada, siis minu isiklik seisukoht on, et ma ei hakka ühelegi lapsehoidja või koduabilise kandidaadile isegi mitte helistama kui ma pole ära teinud kiiret taustauuringut. Aga siinkohal on ka paar väikest nõksu, mida te loodetavasti teate, kuid kordamine pidi olema tarkuse ema… Read more →

6. Ettevõtlusvormi valimine

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi võib täielikult või osaliselt riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba. Kuigi seaduse järgi võib lapsehoiuteenust pakkuda ka omavalitsus, on kõige sagedasemad antud teenusepakkumise juriidilised vormid järgnevad: füüsilisest isikust ettevõtja osaühing mittetulundusühing Füüsilisest Isikust Ettevõtja… Read more →

5. Tegevusluba

Tegevusluba on nõutav riigi või kohaliku omavalitsuse rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks. Soovi korral võib teenusepakkuja taotleda tegevusluba ka juhul, kui teenust ei rahastata riigi või kohaliku omavalitsuse poolt. Kui tegevusluba on olemas, peab teenuse osutaja (sõltumata teenuse rahastajast) pakkuma kõikidele klientidele teenust, mis vastab SHKS esitatud nõuetele. Tegevusluba taotletakse teenuse osutamise asukohajärgselt maavanemalt. Lapsehoidja tegevusluba annab õiguse pakkuda lapsehoiuteenust tegevusloal nimetatud… Read more →

3. Lapsehoidjale esitatavad nõuded

Seaduse järgi on lapsehoidja füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse. Ta peab olema täieliku teovõimega, hea vaimse ja füüsilise tervisega. Lapsehoidjal peab olema lapsehoidjana tegutsemiseks kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus. Lapsehoidja kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav vanuse alampiir 18 eluaastat, omandatud vähemalt põhiharidus, kutsealane ettevalmistus kas tasemekoolituses või erialastel kursustel vähemalt… Read more →