Miks ma ei ole lastetoetuse suurendamise poolt!

RahakassaViimastel päevadel kestnud koalitsioonikõnelused on lõppenud ja üheks suurimaks muudatuseks on selle tulemusel lastetoetuse suurenemine 45 euroni.

Ühelt poolt on see ju hea uudis – me kõik oleme nõus, et 19EUR lastetoetus oli jäänud kestma liiga pikalt ja sellisel kujul oli see pigem mõnitus lastevanematele. Ja samuti olen kindel, et kindlasti on peresid, kus tänu selle lastetoetuse tõusule saab laps endale huviringi lubada või aitab see tõepoolest parandada pere elu veidikenegi.

Aga kahjuks olen ka kindel selles, et neid peresid, kus lapsed võidavad sellest lastetoetuse rahast on siiski vähemuses ja püüan nüüd oma väidet ka mõningate näidete varal selgitada.

I variant
Tavaline keskklassi pere, kelle sissetulek piisav, et võimaldada lastele huviharidust ja kõike muud. Nende jaoks on see 26EUR kuus küll tore uudis, kuid mingit suurt muutust pere heaolu jaoks see kaasa ei too. Võibolla kulutatakse see raha laste peale, võibolla kulub see mõne teise asja peale. Põhimõtteliselt on see toetus selline tore kingitus, mida on tore saada, aga mitte midagi hullu ei juhtuks ka siis kui seda toetust tulnud poleks.

II variant
Asotsiaalsete perede jaoks on tegu ilmselgelt rõõmusõnumiga – kui elada toetustest ja muust, siis 26EUR eest saab päris palju odavat õlut. Või siis muid mõnuaineid… Aga kahjuks ei usu, et need kõige õnnetumas olukorras olevad lapsed selle toetussumma tõusust kuidagi kasu saavad.

III variant
Korralikud pered, kes elavad vaesuspiiril. Nemad on need, kes sellest toetusest ka kõige rohkem kasu saavad, aga siingi on omad kitsaskohad. Hiljuti käis just meediast läbi ühe pere lugu, kus vanemad ei tööta ja peres kasvab 16 last. Selliste perede jaoks on praegune lapsetoetuse tõus küll ühelt poolt hea uudis, kuid teisalt suurendab pere sõltuvust poliitilistest otsustest ning paratamatult võib prognoosida ka pere elatustaseme järsku vähenemist alates hetkest, kus uusi lapsi ei sünni ja vanemad lapsed hakkavad täisealiseks saama.

Näiteks 16 alaealise lapsega emapalka saava pere siisetulek on täna:
2 x 19 EUR (esimese kahe lapse toetus)=38
13 x 76 (kolmanda ja järgmiste laste toetus)=988
miinimum emapalk (neto)=250
KOKKU: 1276EUR

Alates järgmisest aastast oleks siis sissetulek järgmine:
2 x 45 EUR = 90 EUR
13 x 96 EUR = 1248 EUR
emapalk = 250 EUR
KOKKU: 1588 EUR

Ehk siis 25% sissetulekute tõusu

Aga vaatame nüüd olukorda 5 aasta pärast (eeldusel, et rohkem lapsi ei sünni ja 5 vanemat saavad täisealiseks)
2 x 45 EUR = 90 EUR
8 x 96 EUR = 768 EUR
KOKKU: 858EUR
Ehk siis 5 aasta perspektiivis väheneb pere sissetulek 46%. Seega tekib küsimus, kas selle pere jaoks selline toetuse tõstmine tõepoolest kasulik otsus oli või mida oleks pidanud tegema, et aidata sellel suurperel lapsed edukalt üles kasvatada kuni haridustee lõpuni? Sest sellise vähenenud sissetulekuga ei ole ju väga tõenäoline, et pere nooremad lapsed saaksid lubada endale korralikku kutse või kõrgharidust?

Arvan, et selliste laustoetustega tuleks olla ettevaatlik. Võibolla tasuks rohkem panustada sellele, et laste jaoks oleksid lasteaed, kool ja vähemalt 1 huviring tasuta? Ja samuti mõelda sellele, et kuidas aidata vaesematel peredel harida lapsi ka peale seda, kui nad täisealiseks on saanud. Isegi kui kutseharidus on tasuta, siis maksab ka elamine ja söök ja transport ja toimetuleku piiril elav pere seda kõike endale lubada ei saa.

Muidugi selline lähenemine on keerulisem, töömahukam ja ei kõla ajalehtede pealkirjades nii hästi kui sularaha jagamine, aga pikemas perspektiivis tasuks see kindlasti ennast ära.