5 lihtsat soovitust lapsevanemale turvalise interneti päeva puhul

1. Seleta lapsele, miks enda kohta andmeid ei tohi internetis jagada

Koolides tunde andes olen avastanud, et enamik lapsi teab, et ei tohi jagada nime, aadressi, telefoninumbrit või kooli nime, aga enamik lapsi ei oska seletada, mis halba võib nende andmete kasutamine endaga kaasa tuua. Aruta koos lapsega, mis võib juhtuda kui pahatahtlik inimene saab teada elukoha või kooli nime näiteks. Võite koos vaadata näiteks ka Netilammaste multifilmi “Suur suu”

2. Õpeta lapsele turvalise parooli loomist

Väga palju lapsi kasutab hästi lihtsaid paroole ning kasutatakse sama parooli igal pool. See ei ole absoluutselt turvaline ning seetõttu on oluline lastele rääkida, millised paroolid on turvalised ja õpetada lapsi kasutama keerukamaid paroole. Samuti on oluline, et laps ei kasutaks sama parooli igal pool. Selle teema kohta võid rohkem lugeda siin.

3. Tunne huvi lapse tegemiste vastu internetis

Kahjuks kurb statistika näitab, et iga kolmas lapsevanem ei uuri lapselt selle kohta, millega ta internetis tegeleb. Samal ajal veedavad lapsed internetis tihti rohkem aega kui huviringides või sõpradega mängides. Seega loo enda peres harjumus, et õhtusöögilauas uurid lisaks selle, et kuidas koolis läks ka seda, et mida laps internetis tegi, kellega suhtles ja millised olid tema saavutused.

4. Pange paika piltidega seotud reeglid

Fotod ja videod on kaks kõige populaarsemat asja, mida internetis jagatakse ja väga oluline on lastega koos kehtestada reeglid selles osas, milliseid pilte ja kus võib iga pereliige jagada. Ideaalne kokkulepe on selline, et nii vanematel kui lastel on sõnaõigus ja kui üks osapool pole nõus, et see konkreetne video või foto avalikult internetti läheb, siis salvestatakse see hoopis isiklikule kõvakettale. Kindlasti tasuks koos üle vaadata ka avalikud beebialbumid ja vajadusel sealt ära korjata need pildid, mis lapsele võiksid sõprade ees piinlikkust tekitada.

5. Lase lapsel endale arvutimänge õpetada

Arvutimängudel on oluline roll noorte elus ja nad oskavad hinnata ka seda, kui nende vanemad asja vastu huvi tunnevad. Lisaks on arvutimängud väga erinevad – on arendavaid mänge, strateegiamänge, rollimänge ja ka väga vägivaldseid mänge. Kui lased lapsel endale tutvustada neid mänge, mida ta aktiivselt mängib, siis on sul parem ülevaade ka võimalikest ohtudest ja laps võtab su arvamust tõsisemalt kui tekib vajadus mõne mängudega seotud reegli kehtestamiseks.

Turvaline internet – praktiline käsiraamat lapsevanematele ja õpetajatele

Ja kutsuks sind ka tänase turvalise interneti päeva puhul hoogu andma Hooandjas ühele teemakohasele projektile. Nimelt olen valmis saanud raamatu “Turvaline internet – praktiline käsiraamat lapsevanematele ja õpetajatele”.

Sellest raamatust leiad 16 internetiga seotud teemat, millega iga lapsevanem peaks kursis olema ning iga teema juures on ka eraldi lõik, kus annan nõu, kuidas seda teemat kõige paremini algklassilapsele tutvustada. Hooandjas hoogu andes võid valida endale auhinnaks nii raamatu või siis näiteks koolitunni kogu klassile.